PATRONAT

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 




ORGANIZATOR

STAY IN TOUCH Sp. z o.o.
biuro@stayintouch.pl