KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanej Konferencji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stay in touch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), ul. Jana Pawła II 70/14,
e-mail: biuro@stayintouch.pl

Celem przetwarzania przekazanych danych osobowych będzie profesjonalna realizacja usługi konferencyjnej oraz późniejsza możliwość informowania o naszych nowych projektach edukacyjnych – zgodnie z przesłankami określonymi w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

W celach niezbędnych dla właściwej organizacji udziału w konferencji przekazane dane osobowe będą udostępniane takim odbiorcom, jak: nasi pracownicy, podmioty wspierające, m.in. obsługa finansowa, obsługa informatyczna, usługi hotelowe, usługi logistyczne, współorganizatorzy instytucjonalni i sponsorzy oraz inni odbiorcy danych, jak np. kurierzy.

Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Planujemy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do udziału w ostatnim organizowanym przez nas wydarzeniu konferencyjnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa.

Nie prowadzimy czynności przetwarzania w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie poddajemy danych osobowych profilowaniu.