PROGRAM 3.02.2024


08.30
Otwarcie warsztatów
Przewodniczące: Małgorzata Lelonek, Honorata Błaszczyk
08.35-10.00
Sesja Najnowsze wytyczne ESC 2023 w pigułce
Przewodnicząca: Agnieszka Tycińska
08.35-08.55
Choroby sercowo-naczyniowe w cukrzycy - Maciej Lesiak
08.55-09.15
Ostre zespoły wieńcowe - Marek Gierlotka
09.15-09.35
Kardiomiopatia przerostowa - Katarzyna Mizia-Stec
09.35-09.50
Infekcyjne zapalenie wsierdzia - Tomasz Hryniewiecki
09.45-10.00
Niewydolność serca – aktualizacja wytycznych z 2021 roku - Małgorzata Lelonek
10.00-11.10
Sesja Prewencja niewydolności serca
Przewodnicząca: Marlena Broncel
10.00-10.15
Czy do tanga trzeba dwojga? - nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca - Piotr Dobrowolski
wykład sponsorowany firmy Servier
10.15-10.30
Niewydolność serca u chorego z zespołem metabolicznym - Beata Wożakowska-Kapłon
10.30-10.45
Lp(a) jako nowy cel terapeutyczny - Marlena Broncel - wykład pod patronatem firmy Novartis
10.45-11.00
Mój pacjent z programu B101 – Witold Streb - wykład pod patronatem firmy Novartis
11.00-11.10
Dyskusja
11.10-12.10
Sesja Sponsorowana firmy AstraZeneca 
Rok 2024 nowym otwarciem w niewydolności serca: szukaj, diagnozuj, lecz i koordynuj.
Holistyczne podejście do niewydolności serca. 
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek
11.10-11.30
Diagnozuj, lecz, koordynuj w POZ - Agnieszka Mastalerz-Migas
11.30-11.50
Niewydolność serca poza podziałami frakcji wyrzutowej - Agnieszka Pawlak
11.50-12.10
Dyskusja
12.10-12.40
Czy uogólnione przewlekłe zapalenie leży u podstaw HFpEF? – najnowsze dane
- Małgorzata Lelonek - wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk
12.40-13.40
Sesja Sponsorowana firmy Boehringer Ingelheim
Mozaika niewydolności serca w codziennej praktyce klinicznej
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek
12.40-13.00
Implementacja wytycznych w HFrEF - Jadwiga Nessler
13.00-13.20
Jak identyfikuję i leczę pacjenta z HFpEF? - Jarosław D. Kasprzak
13.20-13.40
Dyskusja
13.40-14.40
Sesja sponsorowana firmy Bayer
Sesja Niesteroidowy MRA – postęp w leczeniu naszych pacjentów
13.40-14.00
Jak aspekt nerkowy zmienił spojrzenie na niewydolność serca? - Małgorzata Lelonek
14.00-14.20
Zapobieganie niewydolności serca jest najważniejsze – mamy nowe możliwości - Piotr Rozentryt
14.20-14.40
Dyskusja
14:40-15:50
Sesja Duszność u pacjenta onkologicznego - jak sobie radzić w praktyce klinicznej?
Przewodniczący: Sebastian Szmit
14.40-14.55
Kiedy duszność oznacza niewydolność serca? - Małgorzata Lelonek
14.55-15.10
Zapalenie mięśnia sercowego podczas immunoterapii przeciwnowotworowej
- Sebastian Szmit
15.10-15.25
Duszność u pacjenta z rakiem płuca – dylematy kliniczne - Maciej Krzakowski
15.25-15.40
Przypadek kliniczny - Katarzyna Styczkiewicz
15.40-15.50
Dyskusja
15.50-16.05
Stłuszczeniowa choroba wątroby – co kardiolog wiedzieć powinien?
- Iwona Gorczyca-Głowacka
16.05-17.10
Sesja Migotanie przedsionków w niewydolności serca
Przewodnicząca: Iwona Gorczyca-Głowacka
16.05-16.20
Migotanie przedsionków w różnych fenotypach niewydolności serca - czy oznacza to samo?
- Ewa Straburzyńska-Migaj
16.20-16.35
Elektrofizjolog - słaby czy mocny punkt w strategii postępowania? – Paweł Balsam
16.35-16.50
Nowości w leczeniu przeciwkrzepliwym - Anetta Undas
- wykład pod patronatem firmy Bayer
16.50-17.00
Dyskusja
17.00
Zamknięcie konferencji