PROGRAM 4.02.2023


8.30-8.40
Otwarcie warsztatów
Przewodniczący: Małgorzata Lelonek, Ilona Kurnatowska, Honorata Błaszczyk
8.40 – 09.00
Wykład Inauguracyjny pod patronatem firmy 
Problemy czasów post-COVID - wielkie syndemie: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, migotanie przedsionków
Krzysztof Filipiak 
9.00 – 10.00
SESJA DYDAKTYCZNA
Najnowsze wytyczne ESC w pigułce
Przewodnicząca: Agnieszka Tycińska
9.00 – 9.15
Kardioonkologia
Sebastian Szmit 
9.15 – 9.30
Arytmia komorowa i nagły zgon sercowy
Marcin Grabowski 
9.30 – 9.45
Nadciśnienie płucne - wyklad pod patronatem firmy
Tatiana Mularek-Kubzdela 
9.45 – 10.00
Operacje nie-kardiochirurgiczne
Agnieszka Kapłon-Cieślicka 
10.00 – 10.35
Postępy w leczeniu cukrzycy u pacjenta kardiologcznego - dlaczego wcześniej oznacza lepiej? – wykład pod patronatem firmy
Grzegorz Gajos 
Dyskusja
10.35 – 11.35
SESJA DYDAKTYCZNA
Milczenie nie zawsze jest złotem - jak postępować z pacjentem kardiologicznym, którego choroby mogą przebiegać w ciszy?
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek
10.35 – 10.50
Głośny głos w sprawie - czy opóźnienie we wdrażaniu wytycznych ESC 2021 na czas może stanowić zagrożenie dla pacjenta z HFrEF? - Ewa A. Jankowska
10.50 – 11.05
Dapagliflozyna tylko w HFrEF czy już w całym spektrum HF? - Jadwiga Nessler
11.05– 11.20
Przewlekła choroba nerek - zapobiegaj, diagnozuj, lecz, nie czekaj! - Piotr Rozentryt
11.20– 11.35
Dyskusja
11.35 – 11.50
Personalizacja terapii w niewydolnosci serca krokiem niezbędnym - kiedy? od razu?
– wykład pod patronatem firmy 
Małgorzata Lelonek 
11.50 – 12.55
 SESJA SPONSOROWANA FIRMY       
Podobieństwa i różnice w niewydolności serca w zależności od frakcji wyrzutowej
Przewodnicząca: Małgorzata Lelonek 
11.50 – 12.00
....40% - Agnieszka Pawlak 
12.00 – 12.15
....>40% - Anna Tomaszuk-Kazberuk
12.15 – 12.30
....w zaostrzneniu HF - Ewa Straburzyńska-Migaj 
12.30 – 12:55
Podsumowanie i dyskusja
12.55 – 13.35
SESJA DYDAKTYCZNA
Antykoagulacja u pacjentów onkologicznych - sesja pod patroantem firmy
Przewodnicząca: Anna Tomaszuk-Kazberuk
12.55 – 13.10
Jak przeprowadzić pacjenta przez zakrzepicę w chorobie onkologicznej?
Ewa Lewicka 
13.10 – 13.25
Prewencja udaru mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków i chorobą nowotworową w 2023 roku 
Anetta Undas 
13.25 – 13.35
Dyskusja 
13.35 – 13.50
Eplerenon, iwabradyna - złote molekuły w terapii niewydolności serca – wykład pod patronatem firmy
Beata Wożakowska-Kapłon
13.50 – 14.05
Amyloidoza oczami kardiologa - jak identyfikować i leczyć? – wykład pod patronatem firmy
Paweł Rubiś
14.05 – 14.20
Postęp trwa - czyli diagnostyka i leczenie niedoboru żelaza u chorych z niewydolnością serca w 2023 roku - wykład pod patronatem firmy 
Piotr Rozentryt
14.20– 14.35
Niezaspokojone potrzeby w niewydolności serca - co nowego w 2023 roku? – wykład pod patronatem firmy  
Małgorzata Lelonek
14.35
Zamknięcie konferencji